Kurz létání vrtulníkem

Základní informace

Na jaře 2021 budeme opět realizovat praktický vrtulníkový výcvik pro potřeby horských průvodců. Cílem výcviku je seznámení a praxe se základy vrtulníkového výcviku pro potřeby praxe horského průvodce/průvodkyně.

Výcvik je modulární a rozdělený na několik částí:

1. TEORIE – cca 4–6 hod.

 • základní nauka o vrtulníku
 • typy terénu a výběr místa přistání
 • meteorologie
 • navigace vrtulníku a vizuální symboly
 • přístupové zóny (horizontální i vertikální)
 • přístup, nastupování a vystupování, evakuace z terénu
 • nakládka a vykládka pasažérů / pacienta a materiálu
 • nouzové postupy a mimořádné situace
 • stresové faktory a vnímání světa když se točí rotor

2. SUCHÁ PRAXE V HANGÁRU – cca 2 hod.

 • obeznámení a prohlídka vrtulníku, ostatní techniky
 • standardy a nouzové postupy
 • nácvik přístupu, otvírání a zavíraní dveří, nástupu a výstupu (bez a s batohem, asistence, evakuace z terénu, případně lyže a lezecký materiál)

3. OSTRÁ PRAXE – 2 hod.

 • 2 hodiny na stanovištích (vyzkoušení všech činností)
 • výběr plochy a navigace vrtulníku v různých typech terénu
 • přístup k vrtulníku a komunikace s posádkou
 • nastupování a vystupování v různých typech terénu a ve visu, – asistované nastoupení s klientem a materiálem
 • navedení ze vzduchu / z kabiny na přesný bod
 • zvládání stresových faktorů (čas, hluk, vzduchové proudění, prach, sníh atd.) v praxi

4. BRIEFING A DEBRIEFING – 2 hod

 • vyhodnocení a analýza
 • otázky a odpovědi
 • opakování případných problematických částí výcviku při – vypnutém vrtulníku

Létá se turbínovým jednomotorovým vrtulníkem EC120 s dvoj pilotní posádkou a třemi místy pro výcvik. Výcvik vedou instruktoři létání a letecké záchrany.

Termín a místo konání

Bratislava, jaro 2021

Cena:

 • člen ČSHP: 5000 Kč
 • účastník vzdělání ČSHP: 6000 Kč
 • partnerské organizace: 6000 Kč
 • ostatní: 7000 Kč

Cena zahrnuje: výukové prostory, vrtulník, palivo, posádku, personál a certifikát Cena nezahrnuje: ubytování a stravu

Pro představu, jedna letová hodina stojí cca 25000 Kč. Jedná se o pilotní/dotovanou cenu výcviku!

Přihlášení

Přihlášení probíhá přes email kurz@horskypruvodce.cz. Kurz je určen primárně pro členy Českého spolku horských průvodců a účastníky vzdělání „Horský průvodce“. Při nominaci na kurz mají přednost členové ČSHP.

Maximální počet účastníků: 12 osob