Aktuality

Projekt Black Guide - společně proti neoprávněnému podnikání

Projekt Black Guide - společně proti neoprávněnému podnikání

16.4.2016

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSHP – 16.4.2016 Projekt Black Guide – společně proti neoprávněnému podnikání

Představujeme projekt ""Black Guide":http://cziml.org/black-guide" Českého spolku horských průvodců, který má za cíl společný postup profesních organizací vůči neoprávněnému podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Nulové tolerance ze strany projektu je vyhlášena všem jednotlivcům, subjektům a organizacím, které se dopouštějí:

 • porušování zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (např. prodeje služeb a činnosti cestovní kanceláře bez oprávnění)
 • porušování živnostenského zákona – vázané živnosti „průvodcovská činnost horská“
 • výkonu průvodcovské činnosti horské bez oprávnění (černí horští průvodci a vůdci)
 • neoprávněného použití titulu horský průvodce a horský vůdce
 • neoprávněného použití chráněného označení, nebo loga ČSHP, UIMLA, ČAHV, UIAGM, UIAA
 • nekalých obchodních praktik (např. klamání spotřebitele / zákazníka ohledně zajištění výkonu služeb průvodcovské činnosti horské nekvalifikovaným personálem)
 • porušování pravidel, vyhlášek a zákonů, které upravují vedení klientů v horách za úplatu v zahraničí

Projekt realizujeme na základě cíle naší organizace, uvedeného v čl.2, bodu 7 platných stanov a rozhodnutí valné hromady: ČSHP si je vědom odpovědnosti horských průvodců, cestovních kanceláří a horolezeckých a obdobných škol za bezpečnost svých klientů, a proto podporuje opatření k vyloučení možnosti provozovat průvodcovskou činnost horskou nekvalifikovanými osobami.

Proč běží tento projekt? Porušování zákonů i činnost jednotlivců, nebo subjektů bez oprávnění má zásadní vliv na bezpečnost, zdraví a život klientů v horách. Podvádění a porušování pravidel není normální. Spoluprací se státní správou chceme dosáhnout kvalitních a bezpečných služeb v oblasti průvodcovské a vůdcovské činnosti v horách. Rovněž chráníme oprávněné zájmy certifikovaných horských průvodců s národní, nebo mezinárodní licencí a organizace respektujicí zákonné normy i pravidla.

Co se děje s konkrétním hlášením? Jednotlivá hlášení vyhodnocují profesní organizace, které tuto činnost případně delegují na právní zástupce, nebo jiné kvalifikované odborníky.

Jakým způsobem je hlášení řešeno? Zpracovaná hlášení řeší Živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce, nebo příslušné ministerstvo (dle závažnosti). Pokud se pochybení týká člena ČSHP, nebo jiné profesní organizace, je pochybení řešeno interně příslušnou revizní, nebo disciplinární komisí.

Hlavním partnerem projektu je: ACK ČR – Asociace cestovních kanceláří ČR

Ostatní spolupracující organizace:

 • ČAHV – Česká asociace horských vůdců
 • APČR – Asociace průvodců České republiky
 • ČOI – Česká obchodní inspekce
 • MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • UIMLA – Národní organizace horských průvodců v jednotlivých státech UIMLA
 • UIAA – Národní organizace horských asociací v jednotlivých státech UIAA

Jak postupovat pokud se chcete zapojit do projektu?

 • Vyplňte formulář na adrese: http://cziml.org/black-guide, nebo zašlete email na: blackguide@cziml.org (na tento email směřujte také všechny přílohy hlášení – fotografie, dokumenty a spol.)
 • Pokud chcete zůstat v anonymitě, můžete. Informaci s výsledkem řešení hlášení, ale nemáme komu předat. Informace o jednotlivých případech jsou dostupné pouze členům profesních organizací.

Krátké ohlednutí: V pilotním testování jsme obdrželi celkem 37 unikátních hlášení. K dnešnímu dni došlo ke zpracování celkem čtyř hlášení, které byly uzavřeny následovně:

 • 2 oznámení – řešeno interními procesy ČSHP
 • 2 oznámení – řešeno předáním příslušnému živnostenskému úřadu, který zahájil šetření (oba subjekty nabízejí kombinace služeb cestovního ruchu, aniž mají koncesi cestovní kanceláře).
 • ostatní hlášení jsou prověřována a budou v brzké době zpracována

Další aktuality

Pokračující vzdělání: Outdoorová první pomoc - refresher - 18.-19.04.2020

Pokračující vzdělání: Outdoorová první pomoc - refresher - 18.-19.04.2020

21.2.2020

Realizujeme specializovaný kurz určený pro obnovení a doplnění dovedností poskytování neodkladné první pomoci s možností získání mezinárodní certifikace.

Celá aktualita
Nábor instruktorů pro rok 2020- Z-AGENCY

Nábor instruktorů pro rok 2020- Z-AGENCY

15.12.2019

Z-Agency hledá nové instruktory pro rok 2020.

Celá aktualita

Všechny aktuality