Aktuality

Fórum cestovního ruchu ČR se stalo zapsaným spolkem

Fórum cestovního ruchu ČR se stalo zapsaným spolkem

3.8.2015

V Praze dne 3. srpna 2015

Fórum cestovního ruchu, založené v dubnu 2014, je od července 2015 registrovaným spolkem s názvem Fórum cestovního ruchu, z.s., sídlem Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 04234901. Předsedou spolku byl zvolen VILIAM SIVEK, který je zároveň předsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky.

Spolek byl ustanoven v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce), kterou vláda schválila na svém zasedání dne 27. března 2013 usnesením č. 220. Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020.

Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržet jeho ekonomickou výkonnost i jeho pozitivní dopady na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

Podle této Koncepce Fórum cestovního ruchu představuje nezávislou a širokou komunikační platformu pro koordinaci a prezentaci zájmů aktérů v cestovním ruchu, jak směrem do odvětví tak vně.

Hlavní rolí Fóra je proto formulovat aktuální problémy odvětví cestovního ruchu v ČR, efektivněji prosazovat nutné změny, navrhovat zpracování odborných studií a spolupracovat na vyhodnocení ročních akčních plánů Koncepce.

Mezi důležité funkce přitom patří komunikace s institucemi veřejné správy, tj. aktivní podpora profesních zájmů v meziresortních a pracovních skupinách při orgánech státní správy na všech úrovních.

Fórum cestovního ruchu z.s., je otevřenou organizací, která ráda uvítá ve svých řadách každého reprezentanta z řad jednotlivých oborů cestovního ruchu, který plní podmínky vstupu a je ochoten se podílet na základních cílech a podporovat rozvoj a trvalou udržitelnost v cestovním ruchu.

Český spolek horských průvodců je jednou ze zakládajicích organizací Fóra cestovního ruchu. Ve výboru je zastoupen předsedou ČSHP panem Michalem Lollokem.

Další aktuality

Pokračující vzdělání: Outdoorová první pomoc - refresher - 18.-19.04.2020

Pokračující vzdělání: Outdoorová první pomoc - refresher - 18.-19.04.2020

21.2.2020

Realizujeme specializovaný kurz určený pro obnovení a doplnění dovedností poskytování neodkladné první pomoci s možností získání mezinárodní certifikace.

Celá aktualita
Nábor instruktorů pro rok 2020- Z-AGENCY

Nábor instruktorů pro rok 2020- Z-AGENCY

15.12.2019

Z-Agency hledá nové instruktory pro rok 2020.

Celá aktualita

Všechny aktuality