Horský běh / terénní běh

Základní informace

Běh je vrozenou pohybovou aktivitou člověka. Odhlédneme-li od běžecké lokomoce jako prostředku zachování života (uniknout před predátorem, dnes spíše dostihnout predátora), dále od výkonnostního pojetí běhu (organizované soutěže, hry), zůstane nám varianta kondiční, respektive prožitková. Uskutečňujeme jí v rámci pravidelné pohybové aktivity, de facto s cílem udržení zdraví a to zejména v oblastech městských aglomerací. Horský běh přináší nový rozměr do běžcova života – kromě otevřených výhledů do krajiny otevírá i cestu k sobě samému, kdy je běžec často nucen spolehnout se v liduprázdné krajině pouze na své schopnosti a dovednosti. Zrychlený pohyb po křivolakém povrchu zvyšuje v jednom okamžiku nároky hned na několik kondičních složek sportovního výkonu (agilita, vytrvalost, rychlost, síla…). Horský běh by měl být nedílnou kondiční součástí života každého horala.

Náplň

Kemp naváže na znalosti členů a instruktorů ČSHP– prakticky je využije v podmínkách zvýšené pohybové zátěže. Teoretické přednášky se zabývají fyziologií pohybu (termogeneze, využití živin) a současně překládají účastníkům pomocí video-analýzy odpověď na otázku „jak běžím?“. Praktické bloky jsou orientovány primárně prožitkově a až sekundárně technicko- korekčně („jak běžet snáze?“). Praktickým nácvikem běžecké techniky, výukou pre a post protažení, edukací jednoduchých kompenzačních prvků (cviků) získává kemp i zdravotní nádech. Dobrovolné otužování v tekoucích vodách posílí mysl i imunitu.

Program

Začíná s rozbřeskem, končí v noci. Ranní rozcvičení (prestretch) a noření. Dopolední společná/skupinová činnost (nácvik techniky/ výběh). Předobědová kompenzace. Odpolední společná/skupinová činnost (výběh/ nácvik techniky). Odpolední protažení (poststretch), povýkonnové zachlazení. Večerní přednáška. Součástí programu je noční běh („na čelovku“), ať už formou běžecké hry, případně i nočního orientačního běhu.

Příprava a plánování

Kromě programové přípravy si vyhrazujeme právo výběru lokality, respektive ubytování (dle zvolené varianty) z důvodu dostupnosti běžeckých tras pro všechny výkonnostní kategorie. Stravu ze zkušenosti volíme odlehčenou, vegetariánskou (ryby zahrnuje). Doprava na kemp individuální.

Termín a místo konání

Krkonoše, červen 2020

Cena:

5 500 Kč V ceně je zahrnuto ubytování, kompletní strava a kompletní výukový program.

Přihlášení

Přihlášení probíhá přes email kurz@cziml.org. Kemp je určen pouze pro členy Českého spolku horských průvodců a účastníky vzdělání „Horský průvodce“.

Marek Malík

Český horský průvodce, trenér kondičního běhu, ultramaratonec, instruktor HUDYsport sněžnicových kempů

Ondřej Růžek lektor II. LF UK, pohybový terapeut Kliniky RHB FN v Motole, horský průvodce, garant HUDYsport běžeckých a sněžnicových kempů, zaměstnanec KRNAP, běžec